Raporty KOBiZE

Obowiązek sporządzania raportów i wprowadzanie do KOBiZE

Zobowiązania przedsiębiorstw nie kończą się wyłącznie na realizacji sprawozdawczości w zakresie BDO. Każda firma, która korzysta z zasobów środowiska emitując gazy cieplarniane, spalając paliwa, pobierając wodę lub odprowadzając ścieki musi również zarejestrować się w krajowej bazie KOBiZE, a także raportować poziomy emisji i uiszczać od nich stosowne opłaty. Podążając za potrzebami naszych Klientów wprowadziliśmy możliwość przekazania nam również wszystkich obowiązków związanych z rejestracją i raportowaniem do KOBiZE – Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Weryfikacja rejestracji

Bezpłatna weryfikacja rejestracji firmy w KOBiZE i konieczności raportowania

Rejestracja firmy

 Przygotowanie i złożenie wniosku rejestracyjnego w bazie KOBiZE

Raporty roczne

Przygotowanie i złożenie raportu w zakresie emisji do KOBiZE oraz sprawozdania do Urzędu

Raporty do KOBiZE i sprawozdania do Urzędu

Przygotowanie i złożenie raportu do KOBiZE oraz sprawozdanie do Urzędu

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wyliczenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska

Konsultacje indywidualne ze specjalistą

Konsultacje ze specjalistą ds. Ochrony środowiska i Gospodarki odpadami

FAQ

Scroll to Top