Kontrole

Pomoc i reprezentacja w procesie kontroli przed Inspekcją Ochrony Środowiska, Urzędem Marszałkowskim, Inspekcją Handlową

Regulacje i przestrzeganie przepisów prawa wymagają zaangażowania oraz skuteczności. Konsekwencją ich nieprzestrzegania są kary finansowe i utrudnienia w funkcjonowaniu.

Jak możemy Ci pomóc?

Kary finansowe

Kary grzywny i podstępowania administracyjne to sankcje nakładane na przedsiębiorców. Jeżeli znajdujesz się w kłopotliwej sytuacji skorzystaj z pomocy i reprezentacji specjalistów.

Inspekcja Ochrony Środowiska

Oferujemy reprezentację klientów podczas kontroli IOŚ. Jeżeli spodziewasz się kontroli lub kontrola jest prowadzona w Twojej firmie przeprowadzimy działania naprawcze aby funkcjonować zgodnie z nałożonymi przepisami i zarządzeniami pokontrolnymi. W przypadku gdy wszczęto wobec Ciebie postępowanie administracyjne zagrożone karą nawet do 1 000 000 zł włączymy się w proces i będziemy reprezentować Cie przed Organem.

Inspekcja Handlowa

Pobieranie opłaty recyklingowej lub opłaty od użytkownika końcowego to obowiązki nałożone na gastronomików oraz jednostki handlu detalicznego i hurtowego. Jeżeli prowadzone jest postępowanie wobec Twojej firmy, obawiasz się nałożenia kary finansowej lub konsekwencji wszczętego podstępowania administracyjnego, zaangażujemy się w rozwiązanie problemu.

Potrzebujesz wsparcia?

Nie czekaj na niekorzystne rozstrzygnięcia Twojej sprawy i możliwe konsekwencje. Skontaktuj się z naszym zespołem abyśmy mogli podjąć działania zmierzające do jak najbardziej korzystnego finału sprawy.

Scroll to Top