EcoClean doradztwo – Twój partner w zrównoważonym rozwoju biznesu

W EcoClean doradztwo stawiamy na zespół wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy dzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy usługi na najwyższym poziomie, dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Dzięki współpracy specjalisty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami z adwokatem posiadającym dogłębną wiedzę prawniczą oraz inżyniera transportu, doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu odpadów niebezpiecznych oferujemy szeroką gamę usług, które pozwalają na rozwiązywanie nawet najbardziej złożonych problemów.

Swoje usługi kierujemy do mikro, małych, średnich i dużych firm bez względu na fizycznie miejsce prowadzenia działalności – odległość nie stanowi przeszkody.

Dbanie o dobro klienta, reprezentowanie go w sposób profesjonalny i kompetentny oraz zachowanie zasad etyki zawodowej i tajemnicy zawodowej stanowią dla nas fundament współpracy.

EcoClean doradztwo ukierunkowane jest na zminimalizowane i wyeliminowanie potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów prawa. Reprezentujemy klientów jako pełnomocnik przed Organami administracji publicznej. W przypadku zagrożenia wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych sięgających nawet 1 000 000 zł włączamy się w proces kontroli u przedsiębiorcy.

Daniel Zielonka

Główny specjalista EcoClean doradztwo / Specjalista z zakresu Ochrony środowiska i Gospodarki odpadami / Certyfikowany auditor systemu zarządzania środowiskiem PN-EN ISO 14001

daniel zielonka ecoclean doradztwo

Eko-doradca w gałęzi ochrony środowiska i gospodarki odpadami, certyfikujący indywidualne zajęcia w zakresie BDO oraz ochrony środowiska. Uczestnik licznych ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji związanych z sektorem ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na specjalizacji w obszarze zarządzania zasobami w gospodarce i organizacji. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie środowiskiem i Gospodarka odpadami. Po ukończeniu studiów II stopnia rozpoczął studia podyplomowe na kierunku Prawo Ochrony Środowiska i Klimatu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Doświadczenie związane z uczestnictwem i nadzorowaniem tysięcy procesów przekazania odpadów pozwala mu na skuteczne określenie technik identyfikacji zagrożeń dla środowiska, w tym metod zagospodarowania odpadów, reorganizacji procesów z modelu linearnego na cyrkularny. Doświadczenie i specjalistyczna wiedza przyczynia się do bezpośredniej poprawy gospodarowania odpadami w firmach, które współpracują z EcoClean doradztwo.

Poza obszarem związanym z odpadami, specjalizuje się w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Bezpośrednio przeprowadza wdrożenia regulacji, dostosowując przedsiębiorstwa do działania zgodnie z nałożonymi na nich obowiązkami. Nadzoruje branże gastronomiczne, prowadzących sprzedaż wysyłkową, serwisy mechaniki pojazdowej, fabryki, importerów – wspierając fachową wiedzą ich właścicieli na każdym etapie.

W 2022 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

Autor artykułów związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, BDO. Gość w mediach – udzielający fachowej wiedzy w wydaniach papierowych i elektronicznych. 

adwokat andrzej lisek

adwokat Andrzej Lisek

Adwokat, Radca Prawny z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w różnych dziedzinach prawa m.in. cywilnego, karnego, administracyjnego.

Dogłębna wiedza prawnicza przekłada się na skuteczną reprezentację Klientów w sądzie oraz przez Organami administracji publicznej ale również na jakość doradztwa prawnego, mediacje i negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia z innymi stronami.

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Po ukończeniu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego uzupełnił wiedzę na aplikacji radcowskiej zakończoną wpisem na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

Wykonując zawód Radcy Prawnego ukończył studia podyplomowe w Warszawskiej Wyższej Szkole Organizacji i Zarządzania. W 2004 roku uzyskał wpis na Listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

W swoim dorobku zawodowym posiada doświadczenie związane z reprezentacją Klientów przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) w Warszawie – jest to jedno z najbardziej wymagających zadań w dziedzinie prawa administracyjnego, bowiem NSA jest najwyższą instancją w sprawach administracyjnych.

Jakub Machalski adr

Inżynier transportu Jakub Machalski

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu odpadów niebezpiecznych. Specjalista IATA DGR w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz drogą morską.

Członek Stowarzyszenia DGSA zrzeszającego doradców ADR, w ramach którego nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w branżowych spotkaniach, konferencjach i seminariach.

Współpracujący z szerokim gronem specjalistów na terenie Polski oraz Europy o podobnych uprawnieniach i zainteresowaniach zawodowych, dzięki czemu nieustannie bierze udział w wymianie doświadczeń co przekłada się na świadczenie Klientom profesjonalnych usług najwyższej jakości.

Szkoleniowiec pracujący w obszarze szerokiej gamy kursów i szkoleń ADR, obejmujących szkolenia świadomościowe, stanowiskowe, kursy pozwalające zdobywać kierowcom zawodowym uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, a także przygotowujące kandydatów na doradców ADR do egzaminu.

Związany z branżą transportową od początku swojej drogi zawodowej. Praktyk znający realia transportu, spedycji oraz złożonych procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Skupiony na efektywnym wdrażaniu procesów wypełniających aktualne wymogi prawne mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa w obszarze swoich działań. Zaznajomiony z różnorodnymi strategiami działania i wykazujący głębokie zrozumienie potrzeb Klienta. Dążący do wdrażania uproszczeń zawsze, gdy jest to możliwe.

Scroll to Top