Pomoc de minimis BDO

Kompletny wniosek o pomoc de minimis dla Twojego biznesu!

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego, udzielanego w różnych formach, aby odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. Firmy mogą otrzymać ograniczone zwolnienia podatkowe i uproszczenia dotyczące bezpośrednich lub pośrednich dotacji. Dzięki pomocy de minimis obciążenia administracyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są zmniejszone, co może przyczynić się do poprawy ich rozwoju. 

Kto może skorzystać z pomocy de minimis?

de minimis pomoc bdo
Wprowadzający produkty w opakowaniach

Przedsiębiorca, który wprowadził do 1000 kg opakowań może ubiegać się o pomoc de minimis.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przedsiębiorca, który wprowadził małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg oraz wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Wprowadzający baterie i/lub akumulatory

Przedsiębiorca, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Jakich opłat może dotyczyć pomoc de minimis?

Opłat produktowych

Publicznych Kampanii Edukacyjnych

Skorzystaj z pomocy de minimis dla Twojej firmy!

Zajmiemy się sporządzeniem niezbędnych wyliczeń oraz utworzymy kompletne dokumenty. Dodatkowo na Twoje polecenie przygotujemy i złożymy sprawozdanie raczone w BDO. Dowiedź się więcej korzystając z poniższego formularza lub skontaktuj się z nami telefonicznie 792 064 200.


Scroll to Top